Travisarid
Elläi Tuulepäälse


"Inimesed on uudishimulik tõug - me rändame. Need luuletused on reisimärkmed mu esimestest retkedest teistesse sõnalpõhinevatesse ilmadesse.
Rännak tähendab minu jaoks eelkõige muutumist, sest iga uus koht kujutab endast uut vaatepunkti, eelmisest erinevat tajumise viisi."

Nii kirjutab Elläi Tuulepäälse oma esimese luulekogu avasõnas. Luuletusi on raske iseloomustada, lahterdada ja sildistada.
Ei tee seda meiegi - nagunii oleks tulemus luulest endast märksa igavam.
Küll aga tasuks tähele panna, mida kirjutavad Elläi Tuulepäälse ja tema "Travisaride" kohta need, kes tema loominguga hästi kursis on.


Elläi Tuulepäälse on kahtlemata eesti noorte kaasaegsest luulemürast väljapaistev autonoomne tipp. Tema teostest õhkub karget sügishommikut ja südasuvist leitsakut ühekorraga. Abstraktsus, mis muidu naisterahva puhul ootamatu ja üllatav, on Elläi puhul töövahendiks. Samas aga jälgivad sind otseütlemise ja -mõtlemise kõrvalt silmad, milles on hääl üle metsade ja kaisutus ümber aja …

Heiki Vilep

Olen jälginud Elläi Tuulepäälse luulekogu “Travisarid” kasvamist ja küpsemist mõne viimase aasta jooksul. Elläi Tuulepäälse on äratuntavalt omapäine nii oma luules kui ulmeproosas.

Hannes Varblane

Uudishimulikele.pdf (99KB)

 

ALGUSES OLI SÕNA
arvustus Merike Hannilt