Ellujäämine õpetajana
Ülle Suur

Selle raamatu saamise lugu on lihtne ja loomulik. Mõned asjad elus lihtsalt peavad tehtud saama, teistega võib oodata. Vahel vähem, vahel kauem, vahel lõpmatuseni. Selle raamatu kirjutamisega polnud vaja enam oodata. See on tema tulemiseks just õige aeg.

Olen praeguseks tegelnud pedagoogika ja psühholoogia valdkonnaga kakskümmend neli aastat. Selle aja sisse mahub lisaks õpingutele õpetamine koolis ja kõrgkoolides, vähesed ähmased katsetused teaduse vallas, töötamine psühholoogina riiklikes jõustruktuurides, täiskasvanute kriisipsühholoogiaalane koolitamine, erapraksis psühholoogina.

Püüdsin käesolevasse raamatusse koondada mulle endale enam korda läinud ja olude sunnil rohkem kokkupuudet pakkunud teemad, alates täiskasvanute katkisest hingemaailmast ja selle kokkulappimisest kuni laste enesetappudeni. On ka kergemaid vahepalu, nagu näiteks värvidega mängimine ehk teisisõnu värvide mõju ja nende kasutamine õpetaja töös, vestluskaaslase mõjutamine mitmel erineval viisil jm. Enamike teemade puhul kasutan loengulist kirjastiili, mis annab lugejale võimaluse raamatust saadud teadmisi omakorda lihtsamalt teistele edasi anda. See pole keelatud. See on lausa soovituslik, et mitte öelda kohustuslik. Copywrite keeld käesolevast raamatust leitavate eluliste äraununenud põhitõdede edasiandmise kohta ei kehti.

 
uudishimulikele.pdf (718KB)