Töötervishoid ettevõttes

Silja Soon
Argo Soon

Kirjastuselt Kentaur on ilmunud praktiline käsiraamat “Töötervishoid ettevõttes” koos CD-plaadiga.

“Töötervishoid ettevõttes” kirjeldab samm-sammult meetodeid töötervishoiu tagamiseks. Põhjalik ülevaade antakse töökeskkonna spetsialistide, töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu vajadustest, valikust, tööst ning seda reguleerivatest õigusaktidest.

Lisaks üksikasjalikele töömiljöö erinevate ohtude ja nende mõju kohta töötajate tervisele annab käsiraamat hea ülevaate, kuidas need ohtud elimineerida ning muuta töökeskkond võimalikult töötaja- ja tervisesõbralikuks.

Lisatud on ohtralt situatsioonide ja kutsehaiguste näiteid elust enesest.

Peatükk “Töökeskkonna ohutegurid haigestumise põhjustajatena” kirjeldab füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid tegureid. Vaadeldakse esteetilisi elemente (värvid, lõhnad, muusika, rohelus), müra, ultra- ja infraheli, vibratsiooni, elektromagnetlained, tööd keemiliste elementidega. Põhjalikult on lahti seletatud valgustus – Eesti ettevõtete üks valupunkt. Lisatud on üksikasjalikud selgitused, kuidas korraldada ettevõtte sisekontroll ja riskianalüüs. Põhjalikult on käsitletud ka tööõnnetusi – teemat, mis viimaste seadusemuudatuste järel on tekitanud väga palju arutlusi.

Kontoritöötajatele peaks enim huvi pakkuma peatükk “Arvuti ja töötervishoid”, kus lahatakse detailselt erinevaid ohte, mis arvutitööga kaasnevad ning võimalusi, kuidas töötada arvutiga oma tervist ohtu seadmata.

“Töötervishoid ettevõttes” on asendamatu lugemisvara igale töötavale inimesele, eriti aga neile, kes on ise tööandjad.

Käsiraamatuga on kaasas CD, millelt lisaks raamatus käsitletud teemadega seonduvale seadusandlusele leiab ka testi, mille abil määrata kindlaks oma töökoha tööohutus ning spetsiaalselt arvutikasutajatele mõeldud töökohaküsimustiku.

 

uudishimulikele.pdf