Arvustus
Reet Tomband

Urve Tinnuri uue, neljanda luulekogu käsikiri annab tunnistust luuletaja pidevast liikumisest küpsuse suunas. Kui meenutada autori varasemaid luuleraamatuid, siis kõigis neis on olnud tunda elusse sügavuti vaatavat ning ideaali- ja täiuseotsijat, mida kinnitavad ka ilmumist ootavad luuletused.

Suurimad muutused on toimunud aga just vormi osas. Luuletaja eelmiste luulevalimike eripäraks oli enese proovilepanek nõudlike värsivormide nagu sonett ja sonetipärg kasutamisel. Uueski kogumikus leidub sonette, ilmselt autorile hästi sümpaatset luulevormi, kuid tähelepanuväärselt tihti kohtab värskes valimikus väga lihtsaks muutunud värssi. Värsirida on muutunud lühemaks, samas kujundid palju kaalukamaks, valitumaks ja täpsemaks, mis tegelikult ju ongi küpsuse tunnus - oskus öelda olulist väheste sõnadega.

Nagu ütleb luulekogu pealkiri „Süda kui jumal", juhindub autor nii elus kui ka luules oma südamehäälest. Tema hinnangute, otsustuste, arvamuste ja tunnete väljaütlemisele aitab kaasa südamehääl. Süda juhib jumalana luuletaja (sise)maailma toimimist. Luuletus „Eilne okasroos" ongi justkui värsivormis autoportree loomissunniga rõõmsameelsest vagabundist, kes nukravõitu argihallust trotsides ei väsi otsimast kinnitust oma ideaalidele. Samas on tunda, et need ideaalid pole meie ajale just väga tüüpilised, neis on omapära, julgust ja vaimustavat lootust.

Äärmiselt lüürilise hingega autori luuletemaatikasse kuuluvad nii armastus- kui ka pühendusluuletused ja loomuliku osana ka loodus. Õigemini näib luuletaja-mina looduses lausa lahustuvat ja sellest looduses olemisest mõnu tundvat. Hüüdja häälena ilmas kõndija näibki saavat juhiseid ja tuge loodusest.

Ka kargema ja iroonilisema (skeptilisema) luulelaadi eelistajad ei peaks seda luuleraamatut lugedes võõristust tundma, sest mitmedki tähelepanekud ilmaelust, mis edasi antud sutsu kõvera muige saatel, on selles täiuseigatsuseluules täiesti olemas.

Olles autori sõnul poolel teel muinasjuttu, võiks ju lugejagi uskuda, et juhatatud teel kunagi ka pärale jõutakse. Rakvere raamatukogus ja ka maakonnas laenutatakse Urve Tinnuri luulekogusid meelsasti, mis näitab, et paljud on tema näol lemmikluuletaja leidnud.

Reet Tomband
19. august 2004. a.
Lääne-Virumaa keskraamatukogu

Tagasi raamatu juurde