Kirjastuse nimel on antiikaega ulatuv tagamõte. Kreeka mütoloogia tunneb lugupeetud õpetajat Chironi, kes oli kentaur - inimese keha ja peaga ning hobuse tagakehaga tegelane.

Antiikse uskumuse kohaselt ühendab kentaur eneses inimese mõistuse, filosoofia ja loomevõime ning looma instinktid ja tugevuse. Sümbolite keeles tähendab kentaur igikestvat tasakaaluotsingut intellekti ja instinktide vahel. Kristluses sümboliseerib kentaur hea ja kurja vahel heitlevat inimest.
Intellekt ja instinktid, hea ja kuri... Vastasseis on igavene, ent ilma üheta ei saaks välja paista teise sära. Seesama võitlus ja tasakaaluotsing läbib suurt osa kogu kirjandusest ja kunstist, mis aegade algusest kuni tänapäevani loodud on.
Kentauri võib vaadelda ka kui olendit, kes suudab hakkama saada nii maa kui ka õhu elemendiga. Jalad tihedalt maakamaral, pea tuuli trotsimas, lennukas oda ülespoole suunatud...


Loodetavasti tekib võrdlusmomente meie raamatuid lugedes.

Kauneid lugemiselamusi!

OÜ PROMENO
Kose mnt 3a
Habaja küla
Harjumaa 75002

reg kood 10932733
tel/faks 652 2611