Väike nimemaagia leksikon
Koostaja: Anne-Mari Alver

Raamatu eesmärgiks on anda väike ülevaade erine-vatest nimedest, nende kirjapiltidest ja kunagistest või kehtivatest tähendustest.

Et maailm muutub üha väiksemaks ning kaks-keelsete perede hulk Eestis või ühe eestlasega mujal maailmas on aina suurenenud, on nimede loetelus ka hulk võõramaiseid nimesid ja nende tähendusi.

Valgustamaks nimemaagiat lisaks semantilisele küljele ka numeroloogiliselt, on raamatule lisatud väike spikker, kuidas nimi numbritesse valada ning nii selle kosmiline kood ja kandjale pandud ülesanded lahti dešifreerida.

 

uudishimulikele (88 KB)