Puud naeratavad
Enda Naaber Nipsust

Pyhendet Kodule

Saateks

Jah, ma kuulen ja näen puid
naeratamas. Hommikutel, päe-
vadel, öödel...
Nende tõde on siiras ja igavikuline
nagu aeg ise.
Nende tänu kummardab inimlast!
Ja inimene kummardab puid...

Autor,
sügis 2008 Kuressaares.

 
uudishimulikele.pdf (46KB)